Projekt 11743 Avslutat Fuktsäkerhet i byggprocessen - fuktskyddsbeskrivning och dokumentation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i byggprocessen. Resultat från projektet består i tydligt formulerade rekommendationer till branschen om metodik för att uppnå fuktsäkerhet i byggprocessen. Dessutom utarbetades ett underlag till ett utbildningsmaterial om fuktskydd.
Arbete genomförs vid Fuktcentrum, LTH.

Slutrapporten utgörs av FoU Väst Rapport 0702 "ByggaF- Metod för fuktsäker byggprocess", Kristina Norling Mjörnell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (163 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt