Projekt 11337 Avslutat Fuktsäkerhet i byggprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid Fuktcentrum, LTH, som omfattat en fördjupad tvärvetenskaplig analys som fokuserar på varför fuktproblem uppstår och hur dessa kan elimineras. Samarbete med Byggsektorns Kretsloppsråd.

Arbetet redovisas i rapporten "Varför uppstår fuktskador? - erfarenheter från tre skadefall", Christian Wihlborg, Byggnadsfysik, LTH/Tyréns FoU-Väst-rapport 0503 (34s).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt