Projekt 12026 Avslutat Lansering och informationsspridning av ByggaF - En metod för införande av fuktsäkerhet i byggprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Metoden ByggaF, som är en förkortning av "Bygga Fuktsäkert", är ett hjälpmedel för alla aktörer från byggherre, arkitekter och övriga konsulter, materialleverantörer, entreprenörer och förvaltare.

Syftet med detta informationsprojektet var att metoden skall bli allmänt känd och accepterad av olika aktörer i byggsektorn och att dessa aktörer arbetar i enlighet med ByggaF metoden och efter hand arbetar in den i sina egna verksamhetssystem.
I projektet utvecklades ett lättillgängligt informationsmaterial, som delas ut på informationsseminarier som har hållits på ett tiotal platser i landet. Materialet som används i ByggaF har uppdaterats och gjorts tillgängligt på Fuktcentrums hemsida.

Slutredovisningen utgörs av (1) ett sammanfattande PM, (2) handboken Bygga F, (3) ett presentationsmaterial och (4) en sammanställning av genomförda informationsaktiviteter.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt