Projekt 12186 Avslutat Energieffektivisering inom ett driftområde

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Göteborgs Universitet genom Centrum för Drift och Underhåll (CDU). Samfinansiering med Vägverket.

Syftet med doktorandprojektet var att utveckla en metodik och en modell för hur energieffektivisering ska kunna ske inom området drift av vägar. Driftområde Trollhättan har fungerat som pilotprojekt. Studien har huvudsakligen fokuserat på frågor rörande vinterdrift och speciellt på hur ny metodik kan göra att transporter kopplade till denna verksamhet kan minskas. En genomförd förstudie har visat att detta är ett område där mycket energi förbrukas idag, men även att det är ett område där stor potential för effektivisering och besparingar finns. Studien innehåller också en genomlysning av energiförbrukning kopplat till Drift och Underhåll mer generellt sett för att kunna kartlägga var andra möjligheter finns för energieffektivisering.
Forskningsuppgiften har omfattat:
1. Utveckling av modell för analys av energieffektiviseringsåtgärder inom ett driftområde
2. Genomgång och utvärdering av data samt analys av energieffektiviseringspotential
3. Öka kunskapen om energieffektiviseringsmöjligheten för drift av vägar.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Energy Use within Road Maintenence Operations with Potentials for Increased Efficiency, Lina Nordin, Göteborgs Universitet (19 sidor och två vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt