Artikel Trender inom digitalisering av byggbranschen

Publicerad

Rapport från ansedd konferensen inom BIM och digitalisering.
Projektet har identifierat nyckelfaktorer som kan hjälpa entreprenören utveckla sin kunskap inom digitaliseringen med fokus på Artificiell intelligens och undersökt vilka möjligheter som finns som kan leda till att effektivisera branschen.
Projektet har identifierat nyckelfaktorer som kan hjälpa entreprenören utveckla sin kunskap inom digitaliseringen med fokus på Artificiell intelligens och undersökt vilka möjligheter som finns som kan leda till att effektivisera branschen.
AI är allt från användning av datorers råstyrka för att automatisera enkla saker, till övermänskliga färdigheter. Stora datavolymer finns ofta med i bilden.

Autodesk University-konferensen är den mest ansedda konferensen i byggbranschen inom BIM och digitalisering. Vid konferensen rapporteras de huvudsakliga trenderna och kunskapsläget kring hur ett antal digitala verktyg används.

Syftet med kunskapsinhämtningsprojektet var att öka förståelse för vad artificiell intelligens är och ger för nyttor för byggbranschen i stort och specifikt entreprenörer. För att sedan bedöma ett eventuellt branschgemensamt utvecklingsprojekt. 

Huvudbudskapen som presenterades i konferensen var vikten av: samarbete, tillgänglighet av information och data, närvarandet av hela värdekedjan av ett projekt så att en tydlig kravställning över vad som önskas uppnås.

Kontakt