Artikel Sim Lean - spel om effektiviserade byggprojekt

Publicerad

Pedagogik i Leanspel om ständiga förbättringar för en effektivare byggprocess. Spela och lär.
Digitaliserade byggprojekt
Digitaliserade byggprojekt

Sim Lean 3.0 är ett fritt webbaserat spel vars syfte är att på ett lekfullt sätt bidra till ökad förståelse för vilka åtgärder som kan vidtas i byggprojekt för att minska slöserier och resursförbrukningen samt öka kundens värde. 

  • Spelet används inom utbildningen som pedagogiskt verktyg för att simulera planering och logistik inom byggproduktion i enlighet med lean 
  • Spelet riktar sig mot studenter – Studenter vid tekniska universitet, utbildning inom samhällsbyggnad Sim Lean 3.0 tillsammans med instruktionsfilmer går även att nå via Lean Forum Byggs hemsida

Ständiga förbättringar är grundtanken i spelet Sim Lean 3.0 och baseras på en grundidé skapad av Lean Forum Bygg. Spelet Sim Lean 3.0 finns tillgängligt via simlean.se och simlean.com.


Kontakt