Projekt 14184 Avslutat Funktionsegenskaper för cirkulära material

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektets slutsatser är:
• Tillräckliga ekonomiska incitament saknas idag samt att riskerna bedöms vara
ohanterliga för en övergång till återvunna material.
• Genom justerade regelverk och kostnadseffektiva provningsmetoder kan cirkulära
material möjliggöras för användning vid DK3 dimensionering.
• EU-Taxonomin är ett verktyg för att styra och uppnå EU:s klimatmål genom att
materialtillverkarna incitament att erbjuda material återvunnet innehåll.
• Funktionsprovning är möjliggöraren för tillämpning av EU-Taxonomin.
• För att använda cirkulära material på ett optimalt sätt, behöver materialets funktionella
egenskaper bestämmas.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt