Projekt 14090 Avslutat Implementering och innovationer för Färdplan Bygg och Anläggningssektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn målsätter en klimatneutral värdekedja i bygg och anläggningssektorn till 2045. Det här projektet har tagit fram åtgärder, en del av politisk karaktär där förändring krävs, en del övergripande och en del för företagen och branschen konkreta alternativ.

Resultat och rekommendationer från projektet (mer detaljerat i slutrapportens bilagor):

- skala upp pilot- och demoprojekt som haft gott resultat
- tillgängliggör och dela resultaten från de goda exemplen

- satsa på förändringsområdena: regulatoriska krav, elektrifiering, flexibel och adaptiv användning samt hållbar finansiering och prissättning av miljöeffekten

- det råder ett stort behov av sammanhållande och heltäckande klimatdata och projektet vill att arbetet med att kvantitativt beräkna de nationella klimatutsläppen ska påskyndas och att "man" låter föra en nationell väsentlighetsanalys

- klimatfokuserat upphandlingsförfarande med relevanta kriterier och nya affärsmodeller för att utveckla nya ekonomiska incitament


-

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt