Projekt 10075 Avslutat Vidareutveckling/modifiering av datorprogrammet TorkaS

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Har avsett framtagande av realistiska prognosmetoder för uttorkning av betong. Resultatet har använts för komplettering och uppgradering av TorkaS avseende cement, torkklimat, utskriftsfunktioner, layout med mera. Samarbete med Fuktcentrum, LTH. Samfinansiering med Cementa.

TorkaS har senare ersatts av programvaran Produktionsplanering Betong PPB. TorkaS ska fortsättningsvis inte användas.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Bengt Ström
Relaterade projekt