Projekt 13506 Avslutat PDF Guidelines implementering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

BEAst PDF Guidelines 2.0 är en anvisning med exempel som stöd för att skapa rätt tekniskt innehåll inför export av handlingar från olika CAD-system till PDF-format. Detta är grunden för att kunna skapa länkar, göra innehåll sökbart, säkerställa rätt skala för att kunna mäta och mängda korrekt samt korta ner renderingstiden när handlingar öppnas eller vid zoomning. Underlättar även för mobilt stöd, oberoende av vilket system som används. Projektet ”BEAst PDF Guidelines 2.0 implementering” omfattar:

• Uppdaterad anvisning i PDF-format Anvisning i PDF-format är uppdaterad med nya exempel och kompletterad med två nya punkter.
• Videoguide En videoguide med berättarröst förklarar hur man går igenom handlingar med betoning på varför respektive punkt är viktig och dess betydelse i sammanhanget med användarfall.
• Kommunikation och spridning Via kanaler som LinkedIn, webbinarier, branschtidningar, sökbart via Google och föreläsningar hos flera företag och organisationer om nyttan och att PDF Guidelines 2.0 finns fritt tillgängligt.

Det underlättar för branschen att guiden är öppen och tillgänglig på webben, både hos BEAst och de stora byggföretagens. För att projektörer och konsulter ska få rätt förutsättningar att leverera handlingar och tekniska beskrivningar till byggprojekt är det av stor betydelse att BEAst PDF Guidelines 2.0 är med i AF (Administrativa föreskrifterna) i upphandlingen och som hänvisning i projekteringsanvisningarna.
Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt