Artikel Enklare skapa rätt innehåll från CAD-system

Publicerad

Nu finns en hjälp för att från CAD-system exportera rätt tekniskt innehåll till pdf:er, användbart för projektörer.
Lösningen att från CAD-system exportera rätt tekniskt innehåll i pdf:er är användbart för projektörer och andra som levererar handlingar. Det förenklar hanteringen av bygghandlingar, bidrar till kvalitet och fortsatt digitalisering av byggsektorn. Lösningen är kostnadsfri och fritt nedladdningsbar för byggbranschen.
Lösningen att från CAD-system exportera rätt tekniskt innehåll i pdf:er är användbart för projektörer och andra som levererar handlingar. Det förenklar hanteringen av bygghandlingar, bidrar till kvalitet och fortsatt digitalisering av byggsektorn. Lösningen är kostnadsfri och fritt nedladdningsbar för byggbranschen.
Byggbranschens ledande företag arbetar tillsammans för att standardisera och digitalisera hanteringen av bygghandlingar. Nu finns en lösning framtagen som gör att man från CAD-system kan exportera rätt tekniskt innehåll i pdf:er.

Det här är användbart för projektörer och andra som levererar handlingar. Det förenklar hanteringen av bygghandlingar, bidrar till kvalitet och fortsatt digitalisering av byggsektorn. Lösningen är kostnadsfri och fritt nedladdningsbar för byggbranschen. Lösningen består av en teknisk anvisning för att skapa rätt tekniskt innehåll som pdf:er vid export av handlingar från CAD-system. Det tillåter att till exempel kunna skapa länkar, göra innehåll sökbart, säkerställa rätt skala, mäta och mängda korrekt, korta ner renderingstiden när handlingar öppnas eller när man zoomar.

Till anvisningen finns en videoguide som punkt för punkt visar hur man går igenom handlingar. Anvisningen kom från början fram som ett stöddokument för att underlätta hanteringen av handlingsförteckningar och ritningar vid projekteringen inom SBUF-projektet BEAst Effektivare granskningsprocess, 13379.

Erfarenheterna var goda – granskningen förenklas väsentligt i de underlag som tas fram i pdf-format, till exempel i förfrågningsunderlag, handlingsförteckning, handlingar, ritningar, hänvisningar i handlingar till rumsbeskrivningar och dörrkort samt tekniska beskrivningar.

Att lösningen är en del i de administrativa föreskrifterna i upphandling och hänvisning i projekteringsanvisningar underlättar för projektörer och konsulter att leverera rätt handlingar och tekniska beskrivningar till byggprojekt. Lösningen underlättar också för mobilt stöd. 

Den framtagna standarden har tagits fram av Byggbranschens mötesplats för e-affärer ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst)” som tar fram elektroniska standarder som bidrar till digitalisering av byggsektorn. De här standarderna och digitala systemen välkomnas inom byggbranschen - de bidrar till ökad kvalitet genom byggprocessen och leder till besparingar i projekten. De är kostnadsfria och fritt nedladdningsbara och branschgemensamma.

I och med de med de standarder som byggbranschens ledande företag tagit fram finns digital plattform för byggbranschens alla kunder och leverantörer.

Nästa steg i byggbranschens arbete med att standardisera och digitalisera hanteringen av bygghandlingar är SBUF-projekt Implementering BEAst Hänvisningar i handlingar 1.1, 13826.

Det projektet lyfter fram fler praktiska användningsområden som till exempel enkel och snabb åtkomst till handlingar som ritningar, länkar på litteranummer till uppställningsritningar, rumsbeskrivningar, dörrkort och tekniska beskrivningar.

Kontakt