Projekt 13378 Avslutat Referensmätning för kvarts vid ROT-arbeten inom byggindustrin

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Exponering för kvartshaltigt damm är vanligt på byggarbetsplatser. Kvarts ingår i
det damm som bildas vid bearbetning av sten och betong. Arbetsmiljöverkets föreskrifter
AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön gör det möjligt att använda så kallade
referensmätningar som underlag för riskbedömning av exponering för kvarts i
arbetsmiljön. Utgående från riskbedömningen bestäms vilka åtgärder som behöver
vidtas för att arbetet ska vara säkert.
Referensmätningar för olika typarbeten redovisas i detalj i rapporten

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt