Projekt 11844 Avslutat Underhåll av berganläggningar. Etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka åldringsförloppen för bergförstärkningar i olika tunnelmiljöer. Dessa måste vara kända för att en realistisk bedömning av underhållskostnaderna över tid skall vara möjlig. Åldringsförloppen studerades vid varierande förhållanden i berganläggningen, som vattenflöde, vattenkemi, geologi, belastningsväxlingar, material- och utförandekvaliteter. Tidsförloppen användes som ingångsparametrar i en LCC-analys. Samarbete med GECON AB och företag i FoU-Väst. Samfinansiering med Göteborg Energi AB, TeliaSonera samt Banverket/SL.

Slutredovisningen utgörs av FoU Väst rapport 0902 "Underhåll av berganläggningar - processer och tidsförlopp", Ulf Lindblom, Gecon (79 sidor).

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB Besab
Projektledare
Relaterade projekt