Projekt 11220 Avslutat Underhåll och LCC-analys av berganläggningar

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att analysera befintlig praxis samt föreslå förbättringar och rationaliseringar i underhåll av berganläggningar. Resultatet är en bas för utveckling av kalkyl- och designmetoder för förstärkningar som tar hänsyn till åldrande och framtida underhåll. Samarbete med Gecon AB. Samfinansiering med Göteborg Energi AB och Skanova.

Redovisningen utgörs av FoU-Väst-rapport 0603 Underhåll av berganläggningar, Ulf Lindblom, Gecon, Björn Albino, Tyréns, och Tommy Ellison, Besab (82 sid).

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB Besab
Projektledare
Relaterade projekt