Projekt 10027 Avslutat Developing an Effective Model to Support Construction Companies Entering the Public-Private-Partnership Project´s market, phases B and C

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Syftade till att skapa förutsättningar för användning av Public-Private Partnership, PPP, (privatfinansiering genom partnerskap vid offentligt byggande) genom en anpassning för svenska förhållanden av erfarenheter gjorda utomlands. resulterade i en handbok som kan utgöra ett stöd vid genomförandet av PPP-projekt.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt