Projekt 11122 Avslutat Developing an Effective Model to support Construction Companies Entering the Public-Private Partnership Projects' Market (FAS 3)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Syftade till att skapa förutsättningar för användning av Public-Private Partnership, PPP, (privatfinansiering genom partnerskap vid offentligt byggande) genom en anpassning för svenska förhållanden av erfarenheter gjorda utomlands.

Redovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Technological innovations in the context of public-private patrnership projects", Roine Leiringer, KTH (217 sid) jämte svensk sammanfattning (11 sid).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt