Projekt 11391 Avslutat Asfalt med ROD (Rapsoljederivat) - Introduktion och utveckling av ett nytt koncept för halvvarm och kallblandad asfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektets syfte är att vidareutveckla den så kallade kalltekniken, särskilt användning av rapsoljederivat (ROD) som alternativ till bitumenemulsioner, anpassa proportionering och utveckla hanteringsanvisningar för blandning och utläggning och därmed öppna vägen för en ny och allmänt tillgänglig beläggningsteknik. Den inledande etappen har omfattat provning av utförda beläggningar samt studier av bitumen och miljöeffekter. Samarbete med Vägverket.

Redovisningen för den inledande etappen av projektet utgörs av rapporten Asfalt med rapsoljederivat (ROD), ett nytt koncept för kallblandning och halvvarm teknik, undersökning 2003 och redovisning av beläggningar utförda 1999-2002, Per Tyllgren, Skanska (40 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt