Projekt 11811 Avslutat Utvecklingsprogram för samordnad profilering av svensk byggforskning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektets mål var att kartlägga den svenska byggsektorns framtida behov av forskningsämnen och utbildningsinriktningar och att föreslå en plan för hur behoven långsiktigt kan tryggas genom en samordning av verksamheterna vid Chalmers, KTH, LTH och LTU.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Handlingsplan för Byggforskning i Samverkan
Chalmers - KTH - LTH - LTU", Lennart Elfgren, Carl-Eric Hagentoft, Ove Lagerqvisto och Sven Thelandersson.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt