Projekt 11448 Avslutat Byggforskning i samverkan vid KTH, Chalmers, LTH och LTU

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att kartlägga de resurser för byggforskning som finns i Sverige och lämna förslag om bättre samverkan och ett bättre utnyttjande . Har utförts i samarbete mellan Chalmers, KTH, LTH och LTU.

Resultatet av arbetet redovisas i rapporten Byggforskning i samverkan - Slutrapport (57 s inkl bilagor), Lennart Elfgren, LTU, Carl-Eric Hagentoft, Chalmers, Håkan Stille, KTH och Sven Thelandersson, LTH.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
Relaterade projekt