Projekt 12120 Avslutat Sveriges Bygguniversitet - Samordning av grundutbildning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med Sveriges Bygguniversitet är att aktivt verka för en profilering och samordning av byggteknisk forskning och utbildning vid Chalmers, KTH, LTH och LTU baserat på en förankring hos byggsektorn och finansiärerna för att säkerställa relevans, utveckling och internationell konkurrenskraft.

Enligt handlingsplanen för bildande av Sveriges Bygguniversitet är målet att samarbetsorganisationen ska vara etablerad och i full drift senast 2012. Detta projekt avsåg koordinering och samordning av grundutbildning under bildandet av Sveriges Bygguniversitet.

Slutredovisningen utgörs av en rapport (daterad 2010-11-27) från grundutbildningsgruppen (Annika Mårtensson, LTH, Lars Bernsprång, LTU, Björn Engström, Chalmers, och Ann-Catrine Norrström, KTH) inom Sveriges Bygguniversitet.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt