Projekt 13845 Pågående Självläkande betong med miljövänliga bindemedel - 2

Projekttid

Sammanfattning

etong är ett sprött och sprickkänsligt material på grund av dess låga draghållfasthet. Åtgärder och reparationer av spruckna betongkonstruktioner är inte bara dyra utan ökar också koldioxidavtrycket. Att designa ett nytt betongmaterial med förmåga att självreparera sprickor skulle öka dess hållbarhet . Självläkande kan definieras som materialförmåga att reparera inre skador utan någon extern ingripande.
Projektet är det nästa steget i en nyligen färdig licenciate forskning arbete, som gjordes vid LTU och finansieras av SBUF och TRV . De erhållna resultaten indikerade få effektiva lösningar, som kommer att optimeras och uppskalning ytterligare i det nuvarande forskningsprojektet. Det yttersta målet med detta projekt är en skapelse av en ansökan - färdiga lösningar samt hur möjliggör produktion av betong som brunörtssläktet bildas mikrosprickor utan någon extern inblandning eller med endast en begränsad tillämpning av vissa helande agenter eller exponeringar .

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt