Artikel Kan betong självläka?

Publicerad

Om att utveckla cementbaserade material med självläkande egenskaper. Projektet presenterar omfattande studier och experimentella försök i ämnet och sammanfattas i ett antal råd och rekommendationer vid användning av miljövänligt bindemedel i betong.

Kan betong självläka?

Betong är ett byggnadsmaterial som används i stor utsträckning i bygg- och anläggningskonstruktioner. Med tanke på dess mångsidighet och utbredda användning är det viktigt att minska dess koldioxidavtryck. Det kan uppnås genom olika metoder.

Ett intresseområde för att uppnå ökad livslängd för betong är att utveckla och utnyttja cementbaserade material med självläkande egenskaper. Detta projektresultat omfattar omfattande studier och experimentella försök i ämnet och kan sammanfattas i ett antal råd och rekommendationer vid användning av miljövänligt bindemedel i betong.

Det har visat sig enligt undersökningen att en hög cementhalt i betongblandningen inte garanterar en effektiv autogen självläkning av sprickor. Cementbaserade material har en inneboende förmåga att själv reparera sprickor upp till bredder på 150 µm. Men även bredare sprickor kan läkas genom att använda olika "stimulatorer" för att öka självläkningsprocessen, som att lägga till specifika typer av fibrer, kristallina tillsatser eller särskilda exponeringsförhållanden.

I undersökningen har ett antal faktorer identifierats relaterade till blandningens sammansättning och dess effekt på sannolikheten för självläkning. Bland annat:

• För mekaniskt och termiskt skadade cementbaserade material är mekanismen för självläkning av

sprickor förmodligen baserad på processerna diffusion-upplösning-fällning.

• Cementbaserade material med tät bindemedelsmatris och låg permeabilitet tenderar att ha en lägre självläkande effektivitet.

• För mekaniskt sprucket material spelar blandningssammansättningsparametrar och miljöexponering en betydande roll för självläkning.

• Vatten är nödvändigt för självläkningsprocessen, både när det gäller mekaniskt och termiskt spruckna cementmaterial. 


Kontakt