Projekt 13296 Avslutat Självläkande betong med miljövänligt bindemedel för hållbara betongkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Betong är ett sprött material som är benäget att spricka på grund av dess låga draghållfasthet. Sprickreparationer är inte bara dyra och tidskrävande utan ökar också koldioxidutsläpp. Att designa ett nytt betongmaterial som har förmågan att självreparera sprickor skulle förbättras dess hållbarhet. Självhelande eller självläkande kan definieras som materialets förmåga att reparera inre skador utan ett extern ingripande. När det gäller betong kan processen vara så kallad autogen, baserad på en optimerad blandningskomposition, eller så kallad autonom, när kapslar som innehåller läkemedels- och / eller bakteriesporer blandas i bindemedelsmatrisen.. Kunskaper relaterad till mekanismer och nyckelfaktorer som styr den autogena självläkningen är ganska begränsad . Syftet med detta forskningsarbete var att förstå bättre den autogena självläkande processen av betong och att optimera blandningsdesignen och exponeringsförhållandena för att maximera självhelande processenseffektivitet.

Flera faktorer som påverkade den autogen självläknings process studerades, inklusive mängden av icke-hydratiserad cement, blandningskomposition, materialålder, självläkande varaktighet och exponeringsförhållanden. Processen undersöktes både externt, vid ytan och djupare inuti sprickan genom att utvärdera sprickstängningen och kemisk sammansättning av bildade självläkande produkter. Dessutom studerades återhämtningen av böjstyrkan.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt