Projekt 13738 Avslutat Utveckling av ett webbaserat EPD-verktyg för bergmaterialproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Bergmaterial är Sveriges till volymen största och också tyngsta industriprodukt med sina 100 miljoner ton producerade per år. Med den snabba ökningen av Environmental Product Declarations, EPD:er i byggsektorn och den kontinuerliga utvecklingen av EPD-ramverket måste bergmaterialindustrin harmonisera sig till detta nya sättet att rapportera miljöprestanda på EU-nivå. Arbetsbelastningen och kostnaderna för att ta fram en EPD är dock i vissa fall en begränsande faktor för företag att generera EPD:er, därför ses de ofta som en börda mer än en fördel. Projekten har utvecklat ett verktyg som kan:
a) producera EPD mer effektivt med en närmare koppling till verkliga driftsförhållanden;
b) hjälpa till att förutsäga framtida miljöprestanda baserat på nuvarande verksamhet
underlättar verktyget också processen att mata in och samla in den data för ett år som behövs för en EPD. Framtida användning av verktyget förväntas omfatta skapandet av EPD-dokumentation för tredje parts verifiering och förutsägelse av miljöprestanda för användning vid upphandling, försäljning, uppföljning och optimering.

Verktyget har testats på ett antal deltagare inom den svenska ballastindustrin med gott resultat. Två EPD-rapporter som genereras med verktyget genomgår också en granskning av en tredje parts verifierare för att verifiera dess innehåll som en del av processen att publicera EPD:er

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt