Artikel EPD-verktyg för bergmaterial med gott resultat

Publicerad

Bergmaterialindustrin måste harmonisera med EU:s sätt att rapportera miljöprestanda och producera EPD:er, Environmental Product Declarations. Nytt verktyg ger möjlighet.
Bergmaterial en av landets största industriprodukter
Bergmaterial en av landets största industriprodukter

Projekten har utvecklat ett verktyg som kan:

a) producera EPD mer effektivt med en närmare koppling till verkliga driftsförhållanden;

b) hjälpa till att förutsäga framtida miljöprestanda baserat på nuvarande verksamhet

Verktyget underlättar också processen att mata in och samla in den data för ett år som behövs för en EPD. Framtida användning av verktyget förväntas omfatta skapandet av EPD-dokumentation för tredje parts verifiering och förutsägelse av miljöprestanda för användning vid upphandling, försäljning, uppföljning och optimering.

Verktyget har testats på ett antal deltagare inom den svenska ballastindustrin med gott resultat.


Kontakt