Projekt 14149 Avslutat EPD Berg 2.5

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En viktig del i projektet har varit att undersöka affärsmodellen för EPD Berg. I en workshop och med hjälp av kompletterande djupintervjuer har ett förslag på en affärsmodell för EPD Berg tagits fram. Förslaget som togs fram innebär att erbjuda ett licensbaserat verktyg som levererar värde till kunder som primärt är producenter av ballast genom att erbjuda ett branschgemensamt och kostnadseffektivt sätt att ta fram EPD för bergmaterial.

Nyckelaktiviteter för att kunna leverera detta avser stöd till kunder i beräkningar i verktyget och vid framtagning av EPD, teknisk kundsupport, omvärldsbevakning, utbildning samt utveckling och underhåll av verktyget. Förutom själva verktygsplattformen kräver detta framför allt personella resurser med expertkunskap och tillgång till en relevant databas.

Projektet har också identifierat och beskrivit viktiga omvärldsfaktorer som kan ha påverkan på EPD Berg.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt