Projekt 14149 Pågående EPD Berg 2.5

Projekttid

Sammanfattning

Vår vision är ett gemensamt verktyg för bergmaterialbranschen som kopplar ihop den faktiska produktionskedjan av bergmaterial med genomtänkta modeller, europeiska databaser och övriga tillgängliga EPD-system.

Därmed erbjuds såväl producenter som samhälle ett gemensamt och accepterat sätt att beräkna miljöprestanda, presentera resultatet, och tolka miljöpåverkan. I förlängningen kommer både köpare och användare av bergmaterialprodukterna att ställa allt hårdare krav på producenterna som också med tiden kommer anpassa sig till situationen och tvingas vara proaktivt miljömedvetna i sina produktionsprocesser. I tidigare projekt i denna serie har en demonstrator av ett verktyg skapats.

Målet för detta projekt är att viderautveckla verktyget samt ta fram en affärsplan. Parallellt med detta kan de medverkande företagen fortsätta skapa underlag för EPDer. Dessutom informeras branschen, både i Sverige och Europa, om att finns effektiva sätt att producera EPDer baserade på mätt insamlad data samtidigt som man kan optimera sin process för minskad miljöpåverkan med hjälp av simuleringar. Minst lika viktigt vad avser den fortsatta användningen verktyget är den stora interna nyttan av att själv ha ett kraftfullt prognosverktyg för framtida diskussioner, presentationer och beslut om behov av processtekniska ändringar med mindre framtida klimatpåverkan.

Verktyget kan med fördel, i detta avseende, användas för bla intern utbildning om de klimatproblem som är aktuella bergmaterialbranschen.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt