Projekt 12480 Avslutat Utveckling av ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess till svensk branschstandard

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att ta fram en branschstandard för fuktsäkerhet i byggprocessen baserad på den redan framtagna metoden ByggaF.
Branschstandarden föreslås bestå av tre delar:

- Generell beskrivning av fuktsäkerhet i byggprocessen (inklusive terminologi med definition av grundläggande begrepp)
- Beskrivning av fuktsäkerhetsarbetet i byggprocessen. Denna del beskriver fuktsäkerhetsarbetet från projektstart till och med drift
- Fuktsäkerhetskrav - metodologi för att specificera och verifiera projektspecifika krav som är nödvändiga för ett fuktsäkerhetsarbete.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess" (24 sidor). I slutredovisningen ingår även sju mallar som kan användas i byggprocessens olika skeden.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt