Projekt 11989 Avslutat Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen, Etapp C: Projektörens och entreprenörens arbete för att skapa god lufttäthet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var i första hand att - ge ett antal förslag till beständiga och byggbara lösningar för god lufttäthet, både på systemnivå och detaljnivå - utveckla metoder för samverkan och informationsutbyte mellan projektör och entreprenör innefattande bland annat ansvarsfördelning, handlingar (ritningar, beskrivningar) och kritiska detaljer. - ge entreprenören bättre kunskaper om material, materialkombinationer, hjälpmedel, kontrollmetoder, arbets- och detaljutförande med mera av lufttäta konstruktioner Projektet var inriktat mot industrialiserat byggande och platsbyggande. I projektet togs informationsmaterial fram som bygger vidare på det som togs fram i Etapp B. Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2010:09 "Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar" Paula Wahlgren, SP (62 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB / Rolf Jonsson
Projektledare
Relaterade projekt