Projekt 11947 Avslutat Tidsfrister i plan- och byggprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

SBUF finansierade under 2006 en undersökning i fem europeiska länder vad gäller om de har tidsfrister i plan- och byggprocessen eller inte. Samtliga länder har det, bl a Norge. (Forskningsprojekt nr 11 839.)

Avsikten med föreliggande projekt var att ta fram ett underlag för en propositionsskrivning med de norska reglerna om tidsfrister överförda och anpassade till den svenska plan- och bygglagen.

Slutredovisningen utgörs av seniorforskningsrapporten "Plan- och bygglovsprocessen, privata planinitiativ och tidsfrister", Thomas Kalbro och Eidar Lindgren, bägge KTH (91 sidor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt