Projekt 11839 Avslutat Tidsgränser i planprocessen?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Under de senaste 10-15 åren har detaljplaneprocessen tenderat att ta allt längre tid. Frågan är om tidsgränser i lagstiftningen kan bidra till att förkorta plan- och byggprocessen? Projektets syfte var att med utgångspunkt från internationella erfarenheter analysera om tidsgränser i planprocessen kan föras in i svensk lagstiftning och hur det i så fall skall göras. Fem länder studerades. Samverkan med Besqab, HSB, NCC, Peab, Riksbyggen och Skanska.

Utredningsarbetet genomförs av Thomas Kalbro, KTH Fastigheter och Byggande, och sammanfattas i rapporten " Tidsfrister för myndighetsbeslut i plan- och byggprocessen".

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt