Projekt 11692 Avslutat PMB identifiering av egenskaper i bitumen som ger rätt egenskaper i beläggning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Fortsättning på tidigare projekt som syftade till att:
1) Identifiera lämpliga egenskaper hos polymermodifierad bitumen (om möjligt inom ramen för den specifikation som finns i ATB-Väg), som ger förbättrade prestanda främst avseende prioriterande funktionella egenskaper för respektive beläggningslager.
2) Ta fram en handledning (lathund) för val av PMB-produkter för olika applikationer.
3) Ta fram ett bra underlag för val av lämpliga bitumenkvaliteter att användas för utförande av Vägverkets Provväg E6.
Utfördes i samarbete med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "PMB - Inverkan på asfaltbeläggningens funktionella egenskaper", Niclas Stenberg, Skanska (41 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt