Projekt 13013 Avslutat Beständighet hos lufttäthetssystem - Utveckling av metodik och verifiering av några systemlösningar. Etapp I

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utifrån erfarenheterna från det tidigare projektet (SBUF id:12273) utveckla en metodik där hela system för lufttäthet kan undersökas för att kunna säkerställa och verifiera att lufttäthetslösningarna som byggs in verkligen håller över lång tid. Det förra projektet visade att även om produkterna i sig har god hållbarhet så är de inte kompatibla med de övriga produkterna. Slutsatsen blir att provningar behöver utföras på kompletta system istället för enskilda produkter. Utveckling av metodik för systemprovningar är därför nödvändig.

Projektet har innehållit utveckling, konstruktion och byggande av en prototypsutrustning. Detta så att dimensionering, uppvärmningssätt, nivå för dynamiskbelastning med mera kunnat väljas och utprovas. Några kortare pilotprovningar av dimensionsstabilitet har utförts och provningsmetodiken har dokumenterats i en SP-metod (bilaga 1 till rapporten).

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2015:39 "Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för lufttäthet, etapp 1", Ulf Antonsson (24 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt