Projekt 13164 Avslutat Beständighet hos lufttäthetssystem, Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Beständigheten hos klimatskalets lufttäthetsystem är helt avgörande för om nära-nollenergihus, passivhus och plushus kommer att fungera som det var tänkt över tid. Eftersom produkterna som säkerställer lufttätheten oftast befinner sig inuti konstruktionen kan det därför innebära stora ingrepp i byggnader om de behöver bytas ut i förtid. Att i laboratorium i förväg kunna utvärdera beständigheten hos det lufttätande systemet är viktigt och för detta behövs en provningsmetod.

Det överordnade syftet med hela projektet är att utveckla en metod där hela system för lufttäthet kan undersökas. Detta så att god lufttäthet och låg energianvändning kan erhållas under lång tid hos framtidens lufttäthetssystem. Projektet har innehållit utveckling och provkörning av en ny provningsmetod. Provningsmetodiken har dokumenterats i SP-metod 5264 utgåva 3, bilaga 2 till denna rapport.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Lufttäta klimatskal under verkliga förhållanden, etapp 1 och 2", Ulf Antonsson och Viktor Emanuelsson, bägge RISE.

Projektansvarig
  • Wästbygg AB
Projektledare
Relaterade projekt