Projekt 13018 Avslutat Produktivitetsläget i VVS-uppdrag 2014 - hinder och möjligheter för verkliga produktivitetsförbättringar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

VVS-entreprenörerna utsätts för allt högre konkurrens. Kraven på att genomföra uppdragen effektivare ökar. Inte minst har samhället stora förväntningar på kraftigt förbättrad produktivitet. För att nå detta krävs fakta om förutsättningarna för att driva VVS-uppdrag på ett effektivt sätt och om hur processerna faktiskt löper.

Installationsdelen vid nybyggnation blir allt viktigare. Energikrav och andra faktorer innebär att installationsarbeten får allt större tyngd. Det gäller, både som värde för kunden och men också kostnader. Att mäta produktivitet på denna del av byggnaden är därför väsentligt, både för företag, medborgare och samhälle.

Denna rapport redovisar en mätning på 210 projekt inom installation. Det är en av de större mätningarna av projektproduktivitet i installationsföretag som någonsin gjorts i svensk byggbransch.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktivitetsläget i svensk VVS 2014" Christian Koch, Chalmers, och Johan Brycker, Prolog (83 sidor med 5 bilagor).

Projektansvarig
  • VVS-Företagen
Projektledare
Relaterade projekt