Projekt 14179 Avslutat Checklista energieffektiviserad installation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har tagit fram en checklista för energieffektivisering inom installationsområdet. Den är tänkt att ge stöd i de allra enklaste och ”lägst hängande” insatserna. Intrimning av anläggningar och senare även sammanlänkning av system ger stora besparingar över tid, men ingår inte i den här typen av mer hands-on checklista.

Däremot kan det tydliggöras i ett avslutande överlämningssamtal med kund. Större
affärer kräver ofta en annan beslutsprocess och finansiering.

De insatser som främst är tänkta att föreslås är på kundens normala driftnivå, d.v.s. till
fastighetsansvarig, ordförande i BRF, drifttekniker eller husägaren själv.

Att aktivt föreslå förbättringar i kundens anläggning skapar mervärde och upplevs inte
som ”sälj”. Att utveckla affären hos en befintlig kund är dessutom avgjort mer lönsamt
än att hitta nya. Samtidigt kan montören på plats växa i både kundrelationen och i den
egna höjda kompetensen

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt