Artikel Praktiska checklistor för energieffektivisering

Publicerad

Checklistor för att underlätta, skapa trygghet och kvalitetssäkra åtgärder för energieffektivisering. Entreprenörer kan enkelt ladda ner och använda listorna i sin kundkontakt. Praktisk genomförbarhet direkt för företag, kund och klimat!

Många kunder ser installatören som sin expert när det gäller energibesparing och åtgärder för energieffektivisering. Projektet har velat underlätta för företagen att via en enkel checklista ge ett bra stöd och verktyg för att föreslå åtgärder. Syftet är att underlätta, skapa trygghet och i någon mån kvalitetssäkra den enskilde montörens kommunikation och översyn hos kund. Det ger på sikt både en utvecklad kundrelation och ökad kompetens hos montör/installatör.

Tre checklistor har tagits fram inom kategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. De kan enkelt laddas ned av företagen från Installatörsföretagens och Energieffektiviseringsföretagens hemsidor, för att kompletteras med egna loggor eller andra tillägg. Listorna kan, om önskemål finns, överlämnas till kund, eller kopieras/fotas av kund.

Installatörsföretagen (IN) och Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) är initiativtagare och framtagare av listorna för att installatörer på ett enkelt sätt ska kunna hjälpa sina kunder att hitta vanliga åtgärder för energieffektivisering. Listorna utgår från fastighetstyp och finns för flerbostadshus, småhus och lokaler. Åtgärderna ska kunna hittas vid en enkel genomgång utan mätningar. De kan användas som underlag vid diskussion för vidare arbete med energieffektivisering.


Kontakt