Projekt 13412 Avslutat Hjultvätt - kostnad kontra nytta

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det finns brist på kunskap kring nedsmutsning av vägnätet i tätbefolkade områden vid infrastruktursatsningar. Det visar ett SBUF- finansierat projekt "Hjultvätt - tillgänglig teknik och möjligheter för svenska byggentreprenader".

Främst gäller det brist på kunskap om nedsmutsningens konsekvenser ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv och hur dessa kostnader förhåller sig till vinsterna om hjultvätt används. Efterfrågan på mer kunskap om nedsmutsningens konsekvenser och hjultvättens vinster är stor.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hjultvätt – Metodstudier för hållbarhetsbedömning", Malin Norin, NCC.

Projektansvarig
  • NCC Infrastructure
Projektledare
Relaterade projekt