Projekt 12855 Avslutat En modern besiktningsprocess med erfarenhetsåterföring, fas 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Besiktningar utförs idag ofta med penna och papper frikopplat från IT-system menade för besiktningsbranschen. Entreprenören och byggherren får ofta besiktningsutlåtanden i ett ostrukturerat format. Felnoteringarnas formatering och stavning varierar mellan olika besiktningsmän, denna inkonsekvens gör erfarenhetsåterföringsprocessen svårare för entreprenörer och byggherrar. De IT-hjälpmedel som utnyttjas i dagsläget begränsas till Microsoft Officepaketet och diverse generella CRM-system som inte är direkt utvecklade för besiktningsprocessen.

Syftet med det här projektet är att utveckla ett system som omfattar alla moment som involverar en besiktning, och därmed förenkla det administrativa arbetet för både besiktningsmän och orderpersonal samt att bygga upp förutsättningarna för ett erfarenhetsåterföringssystem.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "En modern besiktningsprocess med erfarenhetsåterföring", Alexander Selling, Selling Solutions (22 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare
Relaterade projekt