Projekt 12980 Avslutat En modern besiktningsprocess med erfarenhetsåterföring, fas 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet är tredje och sista etappen i ett utvecklingsarbete av webbaserade besiktningar Fas 3 med hjälp av handhållna surfplattor. Fas 3 har fokuserat på framtagandet av iSpect-Light, en applikation separat från iSpect som används av byggentreprenören själv för interna kontrollbesiktningar (försyner) som utförs under byggprojektets gång. iSpect-Light gör det möjligt för byggentreprenören att spara en mängd tid vid sina interna syner, genom att ha alla dokument på samma ställa, enkelt kunna maila ut kompletta felbilagor uppdelade efter ansvarig underentreprenör direkt efter utförd syn.

iSpect-Light har testats i en mängd pilotprojekt, bland annat med NCC, JM och Skanska under fas 3 och behovet av en effektivare arbetsprocess har upptäckts. Under slutskedet av fas 3 har iSpect-Light även kompletterats med en första testversion där underentreprenören via sin mobiltelefon kan återrapportera avhjälpta fel till användaren av iSpect-Light, så att den kommunikationen effektiviseras. iSpect, iSpect-Portal och iSpect Manager (tidigare iSpect CRM) har vidareutvecklats och anpassats efter branschens behov.

Avslutningsvis togs en grundläggande plattform fram för att kunna göra utförlig statistisk analys på den data som samlas in vid användande av iSpect och iSpect-Light.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "En modern besiktningsprocess med erfarenhetsåterföring", Alexander Selling och Anton Fagerberg, bägge Selling Solutions (11 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare
Relaterade projekt