Artikel Push-off flaks förmåga

Publicerad

Riskytorna i lastbytes-zonerna större vid användande av Push-off flak när asfaltmassan skjuts direkt ner i asfaltläggarens tråg.
En av de viktigaste egenskaperna för en asfaltsbeläggnings livslängd är hålrumshalten. Ett av problemen vid lossning av asfalt från flak ner till tråget är att det sker en ofrånkomlig separation som efter läggaren, på den färdigpackade beläggningen, oftast visar sig medföra högre hålrumshalter. Dessa ytor brukar benämnas lastbytes-zoner och i kombination med att vatten/salt blir stående i beläggningens hålrum under perioderna när det fryser och töar bryts beläggningen sönder av trafiken.
En av de viktigaste egenskaperna för en asfaltsbeläggnings livslängd är hålrumshalten. Ett av problemen vid lossning av asfalt från flak ner till tråget är att det sker en ofrånkomlig separation som efter läggaren, på den färdigpackade beläggningen, oftast visar sig medföra högre hålrumshalter. Dessa ytor brukar benämnas lastbytes-zoner och i kombination med att vatten/salt blir stående i beläggningens hålrum under perioderna när det fryser och töar bryts beläggningen sönder av trafiken.
Syftet med det här projektet har varit att utvärdera hur ett Push-off flak klarar att erhålla en homogen asfaltbeläggning ute på den färdiga vägen trots att flaket är fyrkantigt. Syftet är att jämföra rundbottnade flak med push-off flak.

Slutsatserna är att:
- Riskareorna i lastbyteszoner mellan Push-off flaken blev i dessa försök större än vid användande av rundbottnade flak vid lossning av asfaltmassan direkt ner i asfaltläggarens tråg. Detta bidrog till
högre hålrumshalter i lastbyteszonerna vilket är negativt för en asfaltbeläggnings livslängd.

- Mjukpunkten på asfaltmassans bindemedel efter 1,5 timmes transport till arbetsplats visar ingen skillnad mellan Push-off flak och rundbottnade flak.

- PDI-värden mellan lastbytes-zoner visar i dessa försök att Push-off flaken ger lägre värden än rundbottnade flak vilket innebär en mer homogen vägbeläggning mellan lastbytes-zonerna.

- Vid användande av en mellanlagringsenhet (Shuttle Buggy SB2500) och Cabola erhölls bättre resultat med Push-off flak än med rundbottnade både gällande riskandelar och PDI-värden.

- Risken för olyckor vid hängande kraftledningar över vägen minskar vid användande av Push-off flak.

Kontakt