Projekt 12749 Avslutat Safety Leaflets - Säkerhetsblad för maskinsäkerhet etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Olyckor med maskiner är efter fallolyckor de vanligaste i byggindustrin. Informationsbrist om nya maskiner och lämpligt metodval, betydande rörlighet på arbetsmarknaden och språksvårigheter är bidragande faktorer. Maskinens bruksanvisning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska innehålla all information men blir för omfattande i den praktiska dagliga hanteringen. Det behövs en bygganpassad maskinintroduktion som ett praktiskt verktyg för att minska olycksrisken vid arbete med maskiner.
Projektet syfte är att strukturerat förkorta bruksanvisningar och föreskrifter till produktspecifika säkerhetsblad så att informationen blir en maskinintroduktion för slutanvändaren och ett underlag vid arbetsberedningen. Målet är att förhindra olyckor och incidenter med maskiner, ta fram underlag för tydligare instruktioner och utbildning samt bidra till ett mer rationellt byggande.
Målgruppen är utbildade yrkesmän i byggindustrin, arbetsberedare och produktionsansvariga. En ny och viktig målgrupp som tillkommit under etapp 2A, är elever och lärlingar på gymnasiets Bygglinje och HMS ansvariga på byggföretag.

Projektet ska resultera i att varje unik maskinmodell åtföljs av en PSI, en bygganpassad Personlig Säkerhets Introduktion med maskinfakta om skydd och säkert arbete, hälsa och ergonomi samt handhavande. Formatet är ett A4-blad eller en digital QR-kod.

I denna andra etapp (2A) av totalt tre, har typmallar med hjälp av branschens kodsystem för maskiner www.srakod.se, anpassats och färdigställts för alla de bygg- och anläggningsmaskiner som ingår i projektet, totalt cirka 125 mallar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Säkerhetsblad för maskinsäkerhet - bygg och anläggning", Leena Haabma, Swedish Rental Service, och Johan Svedlund, Skanska Maskin (12 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Maskin AB
Projektledare
Relaterade projekt