Projekt 13002 Avslutat Safety Leaflets - Säkerhetsblad för maskinsäkerhet etapp 2(B)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Detta är den tredje och sista etappen i projektet Safety Leaflets, Säkerhetsblad för maskinsäkerhet, Skanska Maskin AB, tidigare etapper 12574 och 12749.

Projektet har getts arbetsnamnet PSI Personlig Säkerhets Introduktion. Projektets övergripande syfte är att strukturerat förkorta byggmaskiners bruksanvisningar och föreskrifter till produktspecifika säkerhetsblad PSI - en maskinintroduktion för slutanvändaren och ett underlag vid arbetsberedningen, för att förhindra olyckor och incidenter, ta fram underlag för arbetsinstruktioner och maskinutbildning samt bidra till ett mer rationellt byggande.

I denna etapp har vi bland annat göra informationen mer tillgänglig för målgrupper som normalt inte har möjlighet att hyra maskiner, främst elever och lärlingar på gymnasiets Bygglinje, HMS-ansvariga på byggföretag och organisationer, samt specialistbyggare med egna maskiner. Ett nytt gränssnitt har utvecklats som möjliggör nya sökningar i databasen som passar dessa användares behov. Databasens användarhantering har även byggts ut och getts högre säkerhet.

I de föregående etapperna har vi tagit fram alla 125 PSI mallarna med länkning till produktdatabasen www.srakod.se. Produktspecifik PSI information, bruksanvisningar och bilder finns för cirka 1150 maskiner och ytterligare cirka 1000 produkter har generella typmallar. Företagen inom Swedish Rental bifogar PSI-blad med hyrmaskinerna, även den digitala versionen med QR-koder används.

Slutredovisningen utgörs av rapporten Säkerhetsblad för maskiner i bygg- och anläggningsindustrin, PSI-Guiden - din Personliga Säkerhets Introduktion", Leena Haabma Hintze, Swedish Rental Service, och Johan Svedlund, Skanska Maskin (18 sidor med bilagor). Projektet har utmynnat i webbplatsen www.psi-guiden.se.

Projektansvarig
  • Skanska Maskin AB
Projektledare
Relaterade projekt