Artikel Effektivisera och se helheten med digitala helplansritningar

Publicerad

BEAst Helplansritning är en ny anvisning för att standardisera hantering av digitala helplansritningar i skala 1:50. Anvisningen möjliggör ett effektivare arbetssätt och ger bättre överblick i både små och stora projekt.

Modern projektering skapas i CAD-modeller som utgör helplan i en byggnad men publiceras idag som delplaner i PDF-format som mottagarna behöver få ihop för att se helheten. Ett bättre arbetssätt är att använda en helplansritning som inte begränsas av de vanliga pappersformaten för utskrift.

BEAst Helplansritning skala 1:50 är en ny anvisning för att standardisera användningen av digitala helplansritningar i projektering, produktion, förvaltning och drift för att minska hanteringen med delplansritningar. Helplansritningar omfattar primärt plan, sektion, fasad och schema. Kraven bygger på gällande standarder och är förankrade med flera olika intressenter och systemleverantörer i branschen.

Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden. Fördelar är bland annat färre antal ritningar, minskad hantering och administration, högre kvalitet och bättre överblick samt mindre risk för fel med delområden som tidigare överlappade mellan delplansritningar. Det underlättar praktisk tillämpning med en branschgemensam anvisning att hänvisa till och utgå ifrån i tidig kravhantering och möter behovet även för mindre och medelstora projekt som förskola, skola, badhus och simhallar.

BEAst Helplansritning är i framtaget i tre delar:

  • Beslutsunderlag – för beslutsfattare om nyttan med helplansritning
  • Beställarstöd – för projektledare om vilka krav som ska ställas inför tillämpning
  • Anvisning – praktiskt stöd inför leverans och tillämpning av helplansritning

Som stöd har följande material tagits fram: 

  • Tabell Format A och B systematik för namnsättning och guide för byggnadsmått
  • Illustrationer på Format A och B förlängda format och ritningsramens utformning
  • Ritningsramsmallar för CAD-system Format A med förlängda format

Projektet är genomfört genom BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, inom BEAst Projekteringsutskott. Allt framtaget material finns tillgängligt på webben hos BEAst och de deltagande företagen NCC, Peab, Skanska och Veidekke.


Kontakt