Projekt 14194 Avslutat Ny standard för helplansritning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden. Fördelar är bland annat färre antal ritningar, minskad hantering och administration, högre kvalitet och bättre överblick samt mindre risk för fel med delområden som tidigare överlappade mellan delplansritningar. Den digitala hanteringen av helplansritningar kommer att underlättas betydligt med möjligheten att hänvisa till en branschgemensam anvisning med stödmaterial för praktisk tillämpning.

BEAst Helplansritning är framtaget i tre delar:
Beslutsunderlag – för beslutsfattare om nyttan med helplansritning
Beställarstöd – för projektledare om vilka krav som ska ställas inför tillämpning
Anvisning – praktiskt stöd inför leverans och tillämpning av helplansritning
Stödmaterial, illustrationer och ritningsramsmallar Format A för CAD-system:
Tabell Format A och B med systematik för namnsättning av format och guide för byggnadsmått
Illustrationer på Format A och B med förlängda format och ritningsramens utformning

Ritningsramsmallar för CAD-system för Format A och med förlängda format
Det är framtaget 32 ritningsramsmallar även med förlängda format per CAD-system. Det innebär totalt 160 ritningsramsmallar för de fem CAD-systemen: Archicad, Autocad, Microstation, Revit och Tekla.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt