Projekt 14194 Pågående Ny standard för helplansritning

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet är att utveckla en ny standard för helplansritningar i skala 1:50 samt en anvisning med exempel och mallar som projekteringsanvisningen kan hänvisa till. Målgrupp är bygg- och anläggningsentreprenörer, byggherrar, installatörer, underentreprenörer, projektörer, tekniska konsulter och BIM/CAD-systemleverantörer. Målsättningen är att utveckla branschen, höja effektiviteten och bidra till ökad digitalisering. Effektmålen är stora med skalfördelar i branschen. Standardisering av helplansritningar i skala 1:50 minskar drastiskt antalet planritningar för alla teknikområden och discipliner samt administrationen kring dessa under projektering och produktion. Omfattningen av antalet planritningar kan under projekteringen sänkas med 80-90 procent, vilket ger direkt nytta både i små och stora projekt. Processer och arbetsmetoder blir enklare att utveckla utan att behöva styras av utskriftsstorlek till skrivaren på de planritningar som ändå inte ska skrivas ut. Helplansritningar som pdf blir inte utskriftsbara i sin helhet utan blir en storlek för att konsumera och hantera ritningar helt digitalt. Innovationen med helplansritning i skala 1:50 är en lösning som möter behovet och efterfrågan i vardagen vid praktisk tillämpning. För beställare, projektörer och entreprenörer – små som stora – som ger skalfördelar branschen. En förbättring som i sin tur leder till fler förbättringar inom många användningsområden med direkt nytta.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt