Artikel P-hus kan byggas med 40-60 procent lägre CO2e

Publicerad

Möjligt kraftigt minska utsläpp från P-hus i enlighet med klimatlöfte.
Alla P-hus som byggs från januari 2022 ska klimatdeklareras (mätas och redovisas) enligt Klimatdeklarationslagen.
Alla P-hus som byggs från januari 2022 ska klimatdeklareras (mätas och redovisas) enligt Klimatdeklarationslagen.
Det här projektet har tillämpat Organisationen för Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030:s (LFM30) metod för klimatbudget på fyra P-hus för att identifiera vad ett klimatpositivt P-hus är, samt hur ett företag kan målstyra och upphandlingsstyra i enlighet med en klimatbudget.

Resultatet visar att det är möjligt, oberoende av byggmetod/materialval, att kraftigt minska sina utsläpp i enlighet med LFM30:s klimatlöfte, från ett nuläge för ett traditionellt byggt P-hus på ca 277 till under 170 kg CO2e/ljus BTA (A1-A5).

Bakgrund
Så mycket som 20 procent av samhällets klimatpåverkan kommer från bygg- och fastighetsbranschen. Av dessa växthusgaser kommer cirka 50 procent från uppförande varav cirka 80 procent från byggmaterial.

När det gäller parkeringshus (P-hus) är hur vi bygger dem en väsentlig fråga. P-hus ska klimatdeklareras enligt lagkrav. Men det räcker inte. Alla P-hus, som byggs från januari 2022 ska  klimatdeklareras (mätas och redovisas) i enlighet med nya Klimatdeklarationslagen. Från styrdokument kring Parisavtalet, Agenda 2030 och Klimatlagen förstår vi att vi kraftigt behöver minska våra klimatutsläpp. Det räcker inte alltså att endast redovisa dem. Vi har alla ett delansvar att ge vårt bidrag till ett bättre samhälle, genom att minska våra utsläpp till en lämplig nivå i enlighet med rimlighetsprincipen i Miljöbalken.

Allt fler byggaktörer ger frivilliga publika klimatlöften, och sätter egna klimatmål att minska sina egna utsläpp av växthusgaser. Exempelvis till Fossilfritt Sverige, som samlar olika branschfärdplaner, i enlighet med Klimatlagen att till 2045 bygga fossilfritt. Till dessa nationella färdplaner initieras också lokala eller regionala färdplaner som driver på utvecklingen. Ett av dessa initiativ som går steget före är LFM30 som samlar aktörer i hela värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn i geografi Malmö.

Därtill har kommuner sina löften, ex Klimatneutrala Lund och Malmö stads strategi för klimatneutralt byggande. LKP har exempelvis en pågående process tillsammans med Lunds kommun med sina klimatlöften och färdplan framåt.

Kontakt