Artikel Stöd till byggarbetsplatser för ökad produktivitet

Publicerad

Stöd till byggarbetsplatser för ökad produktivitet.
Valla coach är ett stöd för att för att arbeta med produktionsutveckling nära produktionen.
Valla coach är ett stöd för att för att arbeta med produktionsutveckling nära produktionen.
En plattform för att stimulera produktionsutveckling. Fokus ligger på arbetsplatsen, nära produktionen, med målet att snabbt kunna identifiera förbättringsbehov i specifika projekt samt att etablera en bestående utveckling och förmåga att reflektera och lära.

Plattformen innehåller metoder, verktyg och utbildning av coacher för att sprida och implementera kunskap och förmågor för ökad produktivitet. En gemensam plattform skapar förutsättningar för lärande mellan projekt, företag och akademi och erbjuder systematik.

Identifiera förbättringsbehov
I ett samverkansprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Chalmers, Bo Klok, Ikano Bostad, NCC och Veidekke har en plattform för att stimulera produktionsutveckling  utvecklats. Metoder och verktyg har tagits fram. För att sprida kunskap har coacher utbildats.

Genom att utgå från de problemställningar och behov som respektive företag har är de metoder och verktyg som utvecklats relevanta och efterfrågade. Det är en kontrast mot att ta metoder och verktyg från andra industrier och ”klistra på” i en ny kontext och förvänta sig att det ska ge en effekt.

Målet har varit att byggföretag snabbt ska kunna identifiera förbättringsbehov och etablera en bestående utveckling. En gemensam plattform skapar förutsättningar för lärande mellan projekt, företag och akademi och erbjuder en systematik.

Testbäddsprojektet genomförs i samarbete mellan akademi och näringsliv där fyra företag; Bo Klok, Ikano Bostad, NCC och Veidekke,  deltar tillsammans med Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet och Chalmers. Företagen deltar med byggprojekt och relevanta problem/utmaningar. De akademiska parterna bidrar med arbetssätt för att utveckla metoder och verktyg kring förbättrad produktivitet och säkerhet.

Plattformen kallas ”VALLA Coach” och delas in i tre moduler: Nuläge, Produktionsprocess för övergripande projekt och Produktionsmetoder specifika arbetsmoment.


Kontakt