Artikel Produktiv kantskärning vid drift och underhåll av vägar

Publicerad

Effektiviserad kantskärning där man spar på både miljön och kostnaderna - med denna metod behövs inget material köras bort då jordmaterialet fördelas i innerslänt.

Kantskär i tid! 

Metoden med kantskärning är ett komplement till den mer omfattande och kostsamma dikesrensningen som inte behöver utföras lika frekvent. 

Men ska man använda sig av denna teknik  är det viktigt att man kantskär i tid annars får blir det för mycket material att hantera.

Kostnad beräknas totalt till ca 0,5kr/m. På grund av teknikutvecklingen har kantskärningspriser stadigt gått nedåt jämfört mot dikningspriser som är relativt oförändrade, därav har andelen kantskärning ökat vid vägunderhåll.  Det blir alltså lönsammare att kantskära i större utsträckning för att kunna minska dikningsfrekvensen. Dikning sker med en 10-15-års cykel och man bör kunna sänka dikningskostnaden rejält med större andel mellanliggande kantskärning.


Kontakt