Artikel Lasta och lossa säkert!

Publicerad

Standardiserade arbetssätt och platser för lossning kan minska olyckstillbud och dödsfall.
Var uppmärksam vid lossning av material på arbetsplats.
Var uppmärksam vid lossning av material på arbetsplats.

Projektet ser via inhämtad statistik att det är ungefär lika många som omkommit i trafiken som i samband med lastning och lossning. De utläser också att det ofta är föraren av lasten som omkommer vid en olycka. Olyckorna sker i samtliga åldersgrupper och ofta, om inte alltid, är det en kombination av flera orsaker i följd som ligger bakom en olycka.

Vidare, enligt statistiken framtagen i rapporten, är det tydligt att en kombinationen felaktigt arbetssätt / följer ej instruktion är den klart dominerade orsaken till en olycka med dödlig utgång (31%).

Studien pekar mot att vissa av olyckorna skulle kunnat undvikas om man hade standardiserade arbetssätt och arbetsplatser för lossning där området ser likt ut och inte förändas i stort över tid.Kontakt
  • Alexander Taljegård