Projekt 14261 Pågående Lasta och Lossa säkert - Steg 2

Projekttid

Sammanfattning

Antalet dödsolyckor vid lastning och lossning visar att det finns mycket kvar att göra för att få ner antalet olyckor. Resultatet från ”Lasta, lossa, på ett säkert sätt”, SBUF13958 visar att det ofta är chauffören som drabbas i en olycka. Det sker fler olyckor vid lossning jämfört med lastning och de vanligaste orsakerna är att personen i fråga blir klämd eller träffas av ett fallande föremål. Rapporten från steg 1 har uppmärksammats på flera håll som till exempel i Svensk Byggtjänsts publicerade artikel. Arbetsmiljöverket har också kontaktat projektledaren för Lasta, Lossa steg 1 för att få ta del av resultatet, och kommer under 2023 utföra en riktad inspektionsinsats mot lastnings- och lossningsplatser. Med tanke på det intresse resultaten från Steg 1 har rönt från flertalet olika aktörer är det uppenbart att denna fråga är högst aktuell och att det är ett branschgemensamt förekommande problem med olyckor vid lastning och lossning på byggarbetsplatser. Att ha säkra och skadefria arbetsplatser är något varje seriös aktör inom byggbranschen strävar efter att uppnå. Ett sätt att höja säkerheten är att ha repetitiva situationer med väl intränade rutiner. Resultaten från Steg 1 pekar i riktningen att utformningen av lossningsplatsen är viktig för att uppnå en god säkerhet. Detta projekt kommer därför att fokusera på att ta fram ett koncept i form av en portabel och modulär lastkaj för att få en likartad och säker lossningsplats oavsett byggarbetsplats.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt