Artikel Minska byggfel kring bärande konstruktioner

Publicerad

Projektering är en stor källa till byggfel - metodik för tredjepartskontroll av stomprojektering.
Projektet har utvecklat en metodik för tredjepartskontroll och granskning av delprocessen stomprojektering och de leveranser som kommer ut ur denna delprocess.
Projektet har utvecklat en metodik för tredjepartskontroll och granskning av delprocessen stomprojektering och de leveranser som kommer ut ur denna delprocess.
Projektering är den största källan till att fel uppstår i byggprocessen. Utveckling av en generell metodik för tredjepartskontroll och granskning under projekteringen är en branschgemensam insats som kan bidra till en förbättring i form av minskat antal fel och säkrare och kostnadseffektivare stomentreprenader.

Projektet Manual för tredjepartskontroll och granskning av stomprojektering har utvecklat en metodik för tredjepartskontroll och granskning av delprocessen stomprojektering och de leveranser som kommer ut ur denna delprocess.

Syftet med denna tredjepartskontroll och granskning är att minska risken för att de bärande konstruktionerna inte uppfyller avtalade krav på bärförmåga, stadga och beständighet samt att minska risken för olyckor och tillbud under byggskedet.

En metodik för tredjepartskontroll och granskning av delprocessen stomprojektering kan i praktiken utformas på olika sätt och för att den ska vara tillämpbar i ett enskilt företag behöver den anpassas till företagets övriga kvalitetssystem och rutiner.

Hur metodiken än väljs att utformas bör den dock hantera följande fyra frågeställningar:

  1. För vilka konstruktioner ska en tredjepartskontroll och -granskning göras?
  2. Vem ska göra tredjepartskontrollen och -granskningen?
  3. Hur ska tredjepartskontrollen och -granskningen genomföras?
  4. Vad ska tredjepartskontrollen och -granskningen omfatta?

Kontakt